กาลานุกรม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
จำนวนหน้า : 289 หน้า
วันที่พิมพ์ :
สำนักพิมพ์ : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ราคา : อ่านฟรี
"กาลานุกรม" พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพิ่ม ภาคพิเศษ ท้ายเล่ม ๑๐ บทความพิเศษ อ่านรู้ก็ดี อ่านเล่นก็ได้ อัพเดทไฟล์ใหม่-นำมาให้ดาวน์โหลดที่ ebooks.in.th เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ใครดาวน์โหลดไปก่อนหน้า กรุณาดาวน์โหลดใหม่ เพื่อข้อมูลที่อัพเดทครับ หนังสือนี้ เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการสร้างสรรค์และการทำลาย โดยมีภาวะจิตใจและภูมิปัญญาของมนุษย์แฝงหรือซ่อนอยู่เบื้องหลัง รวมแล้วในด้านหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และอีกด้านหนึ่งมองโดยรวม ก็คืออารยธรรมของมนุษย์ ถ้ารู้จักศึกษาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาก ทั้งในแง่เป็นความรู้ข้อมูลเป็นบทเรียน และเป็นเครื่องปรุงของความคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอารยธรรมกันต่อไป

เขียนรีวิว